Egin 20 m aurrera

San Zernin elizako atera heldu arte