Atzera egin ezazu

Jaitsi Zugarrondo plazara (Navarreríako plaza) doan aldapa